Projekt „Jestem kobietą, więc idę. Mammografia”

Home / O nas / Projekty / Projekt „Jestem kobietą, więc idę. Mammografia”

Projekt „Jestem kobietą, więc idę. Mammografia” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Stowarzyszenie PROREW (Partner wiodący) w partnerstwie z Gminą Kielce/Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Kielcach (Partner), Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „PATRON” Sp. z o.o., Świętokrzyskim Klubem Amazonek przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach, Fundacją INVICTUS, Mammografią Sp. z o.o. w ramach: Osi Priorytetowej RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działania RPSW.08.02.00 Aktywne i zdrowe starzenie się Poddziałania RPSW.08.02.03 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu

  • 01.01.2017–31.12.2018

Odbiorcy projektu

Projekt: „Jestem kobietą, więc idę. Mammografia” skierowany jest do 9457 osób pracujących oraz biernych zawodowo z powodu stanu zdrowia, w tym w szczególności powyżej 50. roku życia, w tym minimum: 8457 Kobiet, 1000 Mężczyzn,283 Osób Niepełnosprawnych uczących się, pracujących bądź mieszkających na terenie obszaru KOF tj. Miasta Kielce, Gminy Zagnańsk, Gminy Masłów, Gminy Górno, Miasta i Gminy Daleszyce, Miasta i Gminy Morawica, Gminy Sitkówka-Nowiny, Miasta i Gminy Chęciny, Gminy Piekoszów, Gminy Miedziana Góra, Miasta i Gminy Chmielnik, Gminy Strawczyn.

Cel główny projektu

Celem głównym projektu jest promowanie programów zdrowotnych nastawionych na profilaktykę wczesnego wykrywania raka piersi oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa dotyczącej konieczności poddawania się badaniom profilaktycznym ukierunkowanym na wczesne wykrywania raka piersi wśród 9457 osób pracujących oraz biernych zawodowo z powodu stanu zdrowia, w tym w szczególności powyżej 50. roku życia, w tym minimum: 8457 Kobiet, 1000 Mężczyzn, 283 Osób Niepełnosprawnych uczących się, pracujących bądź mieszkających na terenie obszaru KOF tj. Miasta Kielce, Gminy Zagnańsk, Gminy Masłów, Gminy Górno, Miasta i Gminy Daleszyce, Miasta i Gminy Morawica, Gminy Sitkówka-Nowiny, Miasta i Gminy Chęciny, Gminy Piekoszów, Gminy Miedziana Góra, Miasta i Gminy Chmielnik, Gminy Strawczyn

W ramach projektu realizowane będę między innymi następujące zadania

  • działania informacyjno-edukacyjne
  • działania edukacyjno-profilaktyczne
  • organizacja badań mammograficznych
UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNE!

Załączniki do pobrania

Regulamin uczestnictwa w projekcie – „Jestem kobietą, więc idę. Mammografia”.pdf
Formularz zgłoszeniowy.pdf

Więcej informacji

Kierownik projektu: Marcin Agatowski, tel.: +48 669 430 643, e-mail: mammografia@jestemkobieta.org
Koordynator projektu MOPR Kielce: Justyna Szczęsna, tel.: +48 790 288 380, e-mail: j.szczesna@mopr.kielce.pl
Infolinia: +48 690 060 641

Zapoznaj się

ze stroną projektu „Jestem kobietą, więc idę. Mammografia”
https://www.facebook.com/jestemkobieta.org/?fref=ts

Opracował: Dział Projektów, stan na dzień 03-02-2021

Skip to content