Projekt Rozbudowa, przebudowa i doposażenie istniejącego budynku Świętokrzyskiego Klubu Abstynentów „Raj” w Kielcach

Home / O nas / Projekty / Projekt Rozbudowa, przebudowa i doposażenie istniejącego budynku Świętokrzyskiego Klubu Abstynentów „Raj” w Kielcach

Projekt „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie istniejącego budynku Świętokrzyskiego Klubu Abstynentów „Raj” w Kielcach w celu świadczenia kompleksowego wsparcia terapeutycznego osobom dotkniętym problemem alkoholizmu”realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizowany przez Gminę Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach Osi priorytetowej RPSW.07.00.00 Sprawne usługi publiczne, Działanie RPSW.07.03.00 Infrastruktura zdrowotna i społeczna

Okres realizacji projektu

  • 15.07.2016–31.12.2018

Cel projektu

Celem projektu jest wzrost jakości i zwiększenie dostępu do usług społecznych (kompleksowego wsparcia terapeutycznego dla osób dotkniętych problemem alkoholizmu) poprzez uzupełnienie braków infrastrukturalnych Świętokrzyskiego Klubu Abstynentów “Raj”. Wpłynie to na wzrost liczby osób korzystających z jego usług oraz spowoduje wzrost ich komfortu oraz bezpieczeństwa. W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie siedziby Klubu przy ul. Jagiellońskiej 42 a w Kielcach. Założono również zakup jego wyposażenia.

Wartość projektu

  • 2 507 082,66 zł

Wkład Unii Europejskiej

  • 2 067 006,76 zł
Skip to content