Ośrodek Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera i jego Filia

Home / O nas / Struktura organizacyjna / Ośrodek Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera i jego Filia

Ośrodek Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera

Symbol: „OWD”
Adres: 25–035 Kielce, al. Legionów 5
Kierownik: Beata Kuśtowska
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 7–17

Filia Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera

Symbol: „OWD”
Adres: 25–432 Kielce, ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 53
Kierownik: Beata Kuśtowska
Zastępca kierownika: Tomasz Snochowski
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 7–17

Do podstawowych zadań Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera i jego Filii należą

  • Zapewnienie niezbędnej opieki osobom dotkniętym chorobą Alzheimera.
  • Prowadzenie terapii zajęciowej.
  • Prowadzenie rehabilitacji ruchowej.
  • Aktywizowanie osób z demencją i utrzymywanie jak najdłużej ich samodzielności.
  • Umożliwienie osobom skierowanym do ośrodka spożywanie gorącego posiłku przyznanego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
  • Odciążenie rodziny lub opiekunów od sprawowania całodobowej opieki nad osobą chorą na Alzheimera.
  • Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością merytoryczną Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera.
  • Sporządzanie sprawozdawczości z zadań realizowanych w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera.
Skip to content