Od 1 stycznia 2022 r. dodatkowa możliwość złożenia wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON poprzez platformę SOW

Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że od 1 stycznia 2022r. istnieje możliwość złożenia poprzez platformę SOW (System Obsługi Wsparcia) wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w zakresie następujących zadań:

  • dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych,
  • dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
  • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych,
  • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wnioski indywidulanych osób,
  • dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej,
  • zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy.

Platforma SOW dostępna jest pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/

 

Skip to content