Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty – dostawa źródlanej wody w butlach wraz z dzierżawą dystrybutorów

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Nazwa , opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa źródlanej wody w butelkach 18,9 l wraz z dzierżawą dystrybutorów dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w 2022 roku

2. W dniu 03.01.2022 r.otrzymano od niżej wymienionych wykonawców oferty:

a) AQUA VITAL, ul. Domaszowska 106 Kielce,

b) AQUA SERWIS SYSTEM Sp. z o. o., ul. Peryferyjna 10 Kielce,

c) EDEN SPRINGS Sp. z o. o., ul. Perla 10, Dąbrowa Górnicza.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content