Ogłoszenie – Budowa budynku kontenerowego o funkcji ogrzewalni dla osób bezdomnych

Ogłoszenie nr 570207-N-2020 z dnia 2020-08-05 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach: Budowa budynku kontenerowego o funkcji ogrzewalni dla osób bezdomnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content