Ogłoszenie – Montaż windy zewnętrznej w SP nr 31 przy ul. Krzemionkowej 1

7.03.2019 
Ogłoszenie nr 522561-N-2019 z dnia 2019-03-07 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach: Montaż windy zewnętrznej w SP nr 31 przy ul.
Krzemionkowej 1 na potrzeby obsługi Klubu “Senior +”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

(…)
(Pełny dokument w załączniku)

 

Skip to content