Ogłoszenie o naborze partnera do projektu

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU

 

Ogłaszający konkurs:

Gmina Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach

ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce, NIP 959–08–30–858

strona internetowa: www.mopr.kielce.pl

e-mail: mopr@mopr.kielce.pl

1.      OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Na podstawie art. 39, ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027  (Dz. U. 2022 poz. 1079 z późn. zm.) Gmina Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach (dalej MOPR) jako podmiot uprawniony do otrzymania dofinansowania projektu w ramach naboru nr FESW.09.01-IZ.00-001/23, ogłoszonego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ogłasza otwarty nabór partnerów w celu wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz realizacji projektu.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content