Informacja o rozpoczęciu naboru wniosków do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2024 r.

Informacja o rozpoczęciu naboru wniosków do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2024 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje o rozpoczęciu naboru wniosków do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2024 r.:

  • karty zgłoszenia do programu wydawane będą od 8 stycznia 2024 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach przy ul. Studziennej 2, w pokoju 36 w godzinach 7:00 – 15:00. Karty dostępne są również na stronie internetowej: https://mopr.kielce.pl,
  • przyjmowanie wypełnionych i kompletnych kart zgłoszenia do programów wraz z kserokopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności odbywać się będzie wyłącznie w pokoju 36 przy ul. studziennej 2 w terminie od 15.01.2024r. do 29.02.2024r. w godzinach 7:00 – 15:00,
  • kartę oceny stanu pacjenta wg skali Barthel wypełnia lekarz pierwszego kontaktu lub pielęgniarka środowiskowa,
  • złożenie karty zgłoszenia do programu nie jest jednoznaczne z przyznaniem usług w roku 2024.

KWOTA PRZYZNANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU W RAMACH FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO W ROKU 2024 WYNOSI 2 999 106 zł 

Skip to content