Ogłoszenie o zamówieniu – MOPR/10/2022 – Przeprowadzenie jednodniowego szkolenia w formie on-line, w zakresie obsługi obywatela Ukraińskiego

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przeprowadzenie jednodniowego szkolenia w formie on-line, w zakresie obsługi obywatela Ukraińskiego
dla 20 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content