Ogłoszenie o zamówieniu – MOPR/5/2023 – Przeprowadzenie kursów zawodowych w formie stacjonarnej dla 256 uczestników projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Przeprowadzenie kursów zawodowych w formie stacjonarnej dla 256 uczestników projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”

Pełna informacja o prowadzonym postępowaniu za pośrednictwem platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-455eec56-b90f-11ed-9236-36fed59ea7dd

Skip to content