Ogłoszenie o zamówieniu – MOPR/6/2023 – Zorganizowanie wycieczek integracyjno-krajoznawczych dla uczestników projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Zorganizowanie wycieczek integracyjno-krajoznawczych dla uczestników projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”

Pełna informacja o prowadzonym postępowaniu za pośrednictwem platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-890e716f-c323-11ed-b311-9aae6ad31be8

Skip to content