Zarządzenie nr 18/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia15 marca 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, których adresatami są mieszkańcy Kielc

Zarządzenie nr 18/2023

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

z dnia15 marca 2023 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w  roku 2023  zadań publicznych z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, których adresatami są mieszkańcy Kielc

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content