Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Znak sprawy: MOPR/ZP/341/25/2019

Kielce, dnia 21.11.2019 r.

Opis przedmiotu zamówienia

  • Usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń podnoszących kwalifikacje i kompetencje zawodowe dla uczestników projektu „Planowanie i działanie-integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
  • Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 13 szkoleń dla 21 osób – uczestników projektu „Planowanie i działanie-integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc” (podział zamówienia na 13 części).
  • Miejsce realizacji usługi – wszystkie zadania będą realizowane na terenie miasta Kielce.
  • Wykonawca zapewnia catering i przerwy kawowe w trakcie szkoleń.
  • Wykonawca winien zapewnić wykwalifikowaną kadrę osób realizujących usługę.
  • Opracowanie i dostarczenie programu szkolenia z rozpisaniem na tematykę w terminie nie później niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem danego szkolenia.
  • Prowadzenie zajęć zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę harmonogramem realizacji zajęć. Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty przedstawionych dokumentów.

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content