Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00294396/01 z dnia 2021-12-01

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„USŁUGI DORĘCZANIA PRZEKAZÓW PIENIĘŻNYCH/POCZTOWYCH DLA KLIENTÓW
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W KIELCACH W 2022 ROKU”
Skip to content