Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00295555/01 z dnia 2021-12-02

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa opału dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Kielcach w 2022 roku
(…)
Skip to content