Ogłoszenie o zamówieniu – usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków 2021/S 235-619770 z dnia 2021-12-03

Dz.U./S S235
03/12/2021
619770-2021-PL
Polska-Kielce: Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
2021/S 235-619770
Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
(…)
Skip to content