Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00297925/01 z dnia 2021-12-03

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa bonów towarowych/ kuponów/ talonów w formie papierowej na artykuły
żywnościowe i przemysłowe o nominałach 25 zł dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Kielcach

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content