Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu – MOPR/8/2022 – Poprawa infrastruktury społecznej w Kielcach

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Poprawa infrastruktury społecznej w Kielcach: rozbudowa budynku przy ul. Chęcińskiej 23 i wymiana instalacji wod-kan w
DPS przy ul. Jagiellońskiej 76

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content