Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty – Zakup usługi, polegającej na przygotowywaniu oraz dostawie posiłków dla uczestników projektu

Kielce, dnia 19-10-2022 r.

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: zakup usługi, polegającej na przygotowywaniu oraz dostawie posiłków dla uczestników projektu pn. „Wzmocnienie samodzielności obywateli Ukrainy” finansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków rezerwy Funduszu Pracy w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content