Ogłoszenie – Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Wielkopolskiej 31

Ogłoszenie nr 590234-N-2019 z dnia 2019-08-27 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach: Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Wielkopolskiej 31
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content