Świętokrzyskie dla Europy

Świętokrzyskie dla Europy

W ramach uroczystych obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek przygotowała wyjątkowy projekt „Świętokrzyskie dla Europy”.

Jego celem jest kształtowanie właściwej postawy patriotycznej, wzrost zainteresowania wydarzeniami historycznymi oraz wzbudzanie w mieszkańcach Ziemi Świętokrzyskiej zainteresowania w obszarze nowoczesnych technologii poprzez ciekawą prezentację miejsc, postaci i wydarzeń z historii kraju i regionu. Z okazji 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej projekt zakłada także prezentację miejsc, które znacznie zmieniły swoje oblicze w ciągu ostatnich piętnastu lat.

Prezentowany projekt składa się z dwóch elementów – konkursu fotograficznego,w ramach którego powstała także internetowa platforma, gdzie umieszczać można zdjęcia upamiętniające lokalnych bohaterów oraz krótkie informacje tekstowe na temat danej osoby oraz wydarzenia, które upamiętnia sfotografowane miejsce www.swietokrzyskiedlaeuropy.pl
W bazie znajdą się także zdjęcia prezentujące to, w jaki sposób zmieniło się województwo świętokrzyskie dzięki członkostwu Polski w Unii Europejskiej.
TERMIN SKŁADANIA PRAC 26.09.2019

Regulamin Konkursu oraz wszelkie potrzebne formularze znajdują się na stronie: www.swietokrzyskiedlaeuropy.pl

Drugim elementem projektu będzie Seminarium Naukowe Świętokrzyskie Dla Europy – 15 lat Polski w UE. Wydarzenie realizowane wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Kielcach odbędzie się 8.10.2019 r. i będzie doskonałą okazją do dyskusji na temat roli Polski w Unii Europejskiej, podsumowania dotychczasowej współpracy oraz celów i wyzwań stojących przed polską polityką zagraniczną.

Projekt sfinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022

Skip to content