Ogłoszenie – Sukcesywna dostawa bonów towarowych / kuponów / talonów

Ogłoszenie nr 765562-N-2020 z dnia 11.12.2020 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach: Sukcesywna dostawa bonów towarowych/ kuponów/talonów w formie papierowej na artykuły żywnościowe i przemysłowe o nominałach 25 zł dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach wypłacanych w ramach świadczeń pomocy społecznej oraz w ramach świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content