Ogłoszenie – Usługi pocztowe

Znak sprawy: MOPR/21/2020
Kielce, dnia 10.12.2020r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU / SIWZ

„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych rejestrowanych, zwykłych ekonomicznych i zwykłych priorytetowych oraz zwrotu przesyłek nieodebranych na rzecz MOPR”

O wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, o której mowa w art. 138 g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 roku., poz. 1843)

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content