Ogłoszenie – Usługi w zakresie zapewnienia SCW i dzierżawy urządzeń drukujących

Ogłoszenie nr 576052-N-2019 z dnia 2019-07-19 r. 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach: Usługi w zakresie zapewnienia Systemu Centralnego Wydruku (SCW) i dzierżawy urządzeń drukujących

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content