Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonych Przestępstwem już działa w Kielcach

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonych Przestępstwem już działa w Kielcach

Fundacja Wspierania Praworządności „Zdążyć z Pomocą” realizuje współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości na lata 2019 – 2021 Program Pomocy Osobom Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

W ramach projektu Fundacja nieodpłatnie świadczy pomoc pokrzywdzonym przestępstwem, osobom im najbliższym oraz świadkom poprzez m.in. organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów, pomocy związanej z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną, a pokrzywdzonym przestępstwem i osobom im najbliższym przez m.in. organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza jeśli nie władają oni w wystarczającym stopniu językiem polskim, pomocy tłumacza języka migowego, pokrywania kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji i wiele innych.

Okręgowy Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym w Kielcach działa przy ul. Planty 6/2. Dyżury odbywają się w następujących dniach i godzinach:
– poniedziałek – od 12.00 do 20.00
– wtorek – piątek – od 9.00 do 16.00
– sobota – od 9.00 do 13.00

Ponadto funkcjonuje całodobowy – 24 godzinny dyżur telefoniczny pod numerem 531-618-359, czynny również w niedzielę i święta.

Źródło: http://www.um.kielce.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/art,21004,okregowy-osrodek-pomocy-pokrzywdzonych-przestepstwem-juz-dziala-w-kielcach.html

Skip to content