Ogłoszenie – Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

17/09/2019
437157-2019-PL

Polska-Kielce: Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
2019/S 179-437157

Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content