Ogłoszenie – Usługi w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dla uprawnionych mieszkańców Kielc w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:395116-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Kielce: Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
2019/S 160-395116
Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dla uprawnionych mieszkańców Kielc w ramach programu
„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019
Numer referencyjny: MOPR/ZP/341/11/2019

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content