Ogłoszenie – Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Targowej 18 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

Ogłoszenie nr 588772-N-2019 z dnia 2019-08-22 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach: Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Targowej 18 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content