Informacja – dotyczy: postępowania pn.: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym

Kielce, 13.12.2019 r.

Znak sprawy: MOPR/ZP/341/28/2019

Informacja

Dotyczy: postępowania pn.: Świadczenie usług pocztowych  w obrocie krajowym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych rejestrowanych, zwykłych ekonomicznych i zwykłych priorytetowych oraz zwrotu przesyłek nieodebranych na rzecz MOPR.

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 roku poz. 1843)  podaje  informacje  z otwarcia ofert:

Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (brutto):  647 224,30 zł

Zestawienie złożonych w terminie ofert:

(…)
(Pełny dokument w załączniku)

Skip to content