Ogłoszenie – Zakup wyposażenia do pomieszczeń przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 53 w Kielcach

Ogłoszenie nr 560956-N-2020 z dnia 2020-07-10 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach: „Zakup wyposażenia do pomieszczeń przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 53 w Kielcach na potrzeby utworzenia Filii Ośrodka Wsparcia Dziennego dla osób niesamodzielnych oraz doposażenie Ośrodka Wsparcia Dziennego dla os. Z chorobą Alzheimera przy Al. Legionów 5 w Kielcach”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content