Ogłoszenie – Zakup wyposażenia do sieci świetlic środowiskowych „4 kąty” i świetlicy specjalistycznej w budynku przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach

Ogłoszenie nr 638651-N-2019 z dnia 2019-12-24 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w KielcachZAKUP WYPOSAŻENIA DO SIECI ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH „4 KĄTY” I ŚWIETLICY SPECJALISTYCZNEJ W BUDYNKU PRZY UL. SANDOMIERSKIEJ 126 W KIELCACH
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego
(…)
Skip to content