Informacja – Usługa doręczania przekazów pocztowych/pieniężnych na rzecz klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w 2020 roku.

Znak sprawy: MOPR/ZP/341/30/2019
Kielce, 23.12.2019 r.

Informacja

Dotyczy: przetargu nieograniczonego  pn.: Usługa doręczania przekazów pocztowych/pieniężnych na rzecz klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w 2020 roku.

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 1843)  podaje  informacje  z otwarcia ofert:

Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (brutto):  150 000,00 zł

(…)
(Pełny dokument w załączniku)

Skip to content