Ogłoszenie – Zakup wyposażenia meblowego placówki opiekuńczo – wychowawczej w Kielcach przy ul. Wielkopolskiej 31 oraz zakup wyposażenia w budynku przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach na potrzeby utworzenia świetlicy specjalistycznej oraz zakup magicznego dywanu w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Zakup magicznego dywanu z pakietem rewalidacyjnym na potrzeby świetlicy specjalistycznej w Kielcach przy ul. Sandomierskiej 126

Ogłoszenie nr 616598-N-2019 z dnia 2019-10-30 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach: ZAKUP WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ W KIELCACH PRZY UL. WIELKOPOLSKIEJ 31 ORAZ ZAKUP WYPOSAŻENIA W BUDYNKU PRZY UL. SANDOMIERSKIEJ 126 W KIELCACH NA POTRZEBY UTWORZENIA ŚWIETLICY SPECJALISTYCZNEJ ORAZ ZAKUP MAGICZNEGO DYWANU W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO P.N. ZAKUP MAGICZNEGO DYWANU Z PAKIETEM REWALIDACYJNYM NA POTRZEBY ŚWIETLICY SPECJALISTYCZNEJ W KIELCACH PRZY UL. SANDOMIERSKIEJ 126
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

(…)
(Pełny dokument w załączniku)

Skip to content