Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty: „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem: laptopy – 1szt. komputery stacjonarne 25 szt.”

Zał. Nr 4

Kielce, dnia 29.10.2019 r.

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  1. Nazwa , opis przedmiotu zamówienia :

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem: laptopy – 1 szt., komputery stacjonarne 25 szt.

  1. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 21.10.2019 r. , na kwotę 98 615,25 zł, na podstawie analizy rynku.
  2. W dniu 22.10.2019 r. zwrócono się do niżej wymienionych wykonawców

z zapytaniem ofertowym / ogłoszono postępowanie publiczne na stronie internetowej MOPR* :

  1. W dniu 28.10.2019 r. uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia

 (cena oraz inne istotne  elementy ofert) :

Pełny dokument w załączniku

Skip to content