„OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2024

„OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2024

Informacja dotycząca programu
„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

 

Kwota przyznanych środków finansowych na realizację programu w ramach funduszu solidarnościowego w roku  2024 wynosi 2 999 860,80 zł

 

  • karty zgłoszenia do programu wydawane będą od dnia 1 lutego 2024 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach przy ul. Studziennej 2, w pokojach 34, 36 i 41 w godzinach 7:30 – 15:30,

Karty dostępne są również w zakładce Program „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2024

 

  • przyjmowanie wypełnionych i kompletnych kart zgłoszenia do programu wraz z kserokopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności odbywać się będzie w pokoju 34 i 41 przy ul. Studziennej 2 w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. w godzinach 7:30 – 15:30,

 

  • kartę oceny stanu pacjenta wg skali FIM wypełnia lekarz pierwszego kontaktu, pielęgniarka środowiskowa lub rehabilitant,

 

  • złożenie karty zgłoszenia do programu nie jest jednoznaczne z przyznaniem usług w roku 2024.
Skip to content