Pilny komunikat Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kielcach procedura postępowania w sprawie realizacji procedury „Niebieska Karta” w sytuacji epidemicznej

Pilny komunikat Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kielcach procedura postępowania w sprawie realizacji procedury „Niebieska Karta” w sytuacji epidemicznej

MOPR.ZI.43. 6.2020

Kielce dn.27.03.2020r.

PILNY KOMUNIKAT
PRZEWODNICZĄCEJ ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO
DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W KIELCACH

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE REALIZACJI PROCEDURY „NIEBIESKIE KARTY”
W SYTUACJI EPIDEMICZNEJ W KRAJU ZWIĄZANEJ
Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ KORONAWIRUSA,
ogłoszony na okres: od 13 marca 2020 r. do 27 marca  2020r.

obowiązuje do odwołania!

Wszelką korespondencję, w tym nowe „formularze – A” – Niebieska Karta, na czas trwania sytuacji epidemicznej w kraju, prosimy doręczać bezpośrednio do:
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Kielcach, ul. Studzienna 2, 25 – 544 Kielce

tel. MOPR sekretariat:  tel. 41 331 25 24
Przewodnicząca ZI, kontakt e-mail: m.gosciniewicz@mopr.kielce.pl

PRZEWODNICZĄCA
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Magdalena Gościniewicz

Zapoznaj się:

Skip to content