Placówki z Kielc i Dymin wśród zwycięzców konkursu „Dobre Uczynki wśród Nas”

Placówki z Kielc i Dymin wśród zwycięzców konkursu „Dobre Uczynki wśród Nas”

19 maja obchodziliśmy Dzień Dobrych Uczynków, który Fundacja „Wawel z Rodziną” i marka Wawel jak co roku wspólnie świętują dzieląc się dobrem. W tym roku Fundacja „Wawel z Rodziną” zorganizowała konkurs plastyczno-literacki pt. „Dobre Uczynki wśród nas” skierowany do placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego i opieki całodobowej. W gronie nagrodzonych placówek znalazła się Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Dyminach oraz Klub „Wolna Strefa” w Kielcach.

W dniach od 21 maja do 14 czerwca odbywał się konkurs pt. „Dobre Uczynki wśród nas” skierowany do placówek opiekuńczo-wychowawczych opieki dziennej i całodobowej. Dzieci miały pokazać w formie plastycznej lub literackiej kogoś ze swojego otoczenia, kto w czasie pandemii pomaga potrzebującym. Celem Konkursu było rozwijanie i promowanie umiejętności i twórczości artystycznej wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych opieki całodobowej i dziennej oraz promocja proaktywnej postawy społecznej.

W rywalizacji udział wzięło blisko 30 placówek opiekuńczo-wychowawczych opieki dziennej i całodobowej z całej Polski. Wśród zwycięzców znalazła się Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Dyminach oraz Klub „Wolna Strefa” w Kielcach.

Wybór zwycięzców był bardzo trudny, ponieważ poziom artystyczny prac jak zawsze był bardzo wysoki. Wszystkie prace były bardzo oryginalne, a przedstawione na nich osoby bez wątpienia zasługują na duże uznanie i szacunek za swoją prospołeczną postawę. Dzielenie się dobrem, szczególnie w trudnych chwilach, jest niezwykle potrzebne i budujące. Cieszymy się, że uczestnicy konkursu dostrzegli tyle dobra wokół siebie” – mówi Sylwia Warnecka, wiceprezes „Fundacji Wawel z Rodziną”. Do wszystkich zwycięzców konkursu trafią słodkie nagrody firmy Wawel.

To kolejny konkurs organizowany przez Fundację „Wawel z Rodziną” w tym roku.  Poprzednie konkursy „#DobraRobotaChallenge” oraz „Gotowi na wiosnę” również były skierowane do podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych opieki dziennej i całodobowej. Wszystkie mają na celu rozwój wyobraźni i umiejętności artystycznych oraz postaw prospołecznych dzieci i młodzieży.

Dodatkowych informacji udzielą:

Kamila Dębniak, Biuro Prasowe Wawel
e-mail: k.debniak@greatminds.pl tel. 508 988 861
Klaudia Komsta, Biuro Prasowe Wawel
e-mail: k.komsta@greatminds.pl tel. 792 357 013

Skip to content