Zarządzenie nr 225/2021 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 6 lipca 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 225/2021
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

 z dnia 6 lipca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych miasta w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zleconych przez miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert

 

(…)
Pełny dokument w załączniku

Skip to content