Powołano Powiatową Społeczna Radę ds. Osób Niepełnosprawnych

Powołano Powiatową Społeczna Radę ds. Osób Niepełnosprawnych

W wtorek, 18 lutego 2020 zarządzeniem Prezydenta Miasta Kielce powołano Powiatową Społeczna Radę ds. Osób Niepełnosprawnych.

W skład Rady wchodzą:

1.      Pan Andrzej Janowski – Przewodniczący – przedstawiciel Fundacji Gramy z Tobą w Kielcach,

2.      Pan Kamil Suchański – Wiceprzewodniczący – przedstawiciel Gminy Kielce,

3.      Pani Zofia Łachut – Sekretarz – przedstawiciel Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom, Młodzieży, Dorosłym z Cukrzycą i Innymi Schorzeniami w Kielcach,

4.      Pani Anna Kopcińska-Wielgus – Członek Rady – przedstawiciel Fundacji Rodzina Transportowa w Kielcach,

5.      Pan Paweł Słowik – Członek Rady – przedstawiciel Stowarzyszenia Kieleckie Inwestycje w Kielcach.

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym. Działa na podstawie art. 44b i 44c ustawy z dnia  27 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.) o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. (Dz.U. z Nr 62, poz. 560) w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad ds. osób niepełnosprawnych.

Do zakresu działania Rady należy:

  • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
    • integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
    • realizacji praw osób niepełnosprawnych,
  • opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • ocena realizacji programów,
  • opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Dane kontaktowe:

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych
(Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach)
25–544 Kielce, ul. Studzienna 2
tel. 41 362 68 83

Zapoznaj się:

 

Skip to content