Praca za czynsz. Program spłaty zaległości czynszowych w formie świadczenia rzeczowego

Praca za czynsz. Program spłaty zaległości czynszowych w formie świadczenia rzeczowego

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach przypomina, że w dniu 22 października 2019 Zarządzeniem Nr 464/2019 Prezydenta Miasta Kielce został wprowadzony „Program spłaty zaległości czynszowych w formie świadczenia rzeczowego (zastępczego)”.

Program jest adresowany do osób i rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, zagrożonych utratą mieszkania w związku z zaległościami czynszowymi. Celem programu jest m.in.: zmniejszenie zaległości czynszowych, wypracowanie nawyku regulowania opłat, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa utrzymania w środowisku zamieszkania oraz zapobieganie bezdomności i degradacji społecznej.

Przedmiotem programu jest wykonywanie świadczeń innego rodzaju niż płatności pieniężne, zastępczo w zamian za zaległości czynszowe. W ramach zawartych porozumień wykonywane mogą być m.in. prace porządkowe, remontowe, usługowe i inne na rzecz  Miasta Kielce.

W programie mogą uczestniczyć osoby, posiadające zaległości czynszowe za lokal za co najmniej cztery pełne okresy płatności, spełniające określone kryteria dochodowe.

Wnioski w sprawie spłaty zaległości czynszowych w formie świadczenia rzeczowego (zastępczego) można pobierać i składać w siedzibie
Miejskiego Zarządu Budynków w PUNKCIE OBSŁUGI pokój nr 2 (parter) oraz w sekretariacie –  pokój 202 (II piętro)

Wartość stawki godzinowej w ramach świadczonych prac wynosi 15 zł.

Więcej informacji

 

Skip to content