INFORMACJA O WYNIKACH – USŁUGI W ZAKRESIE ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ DLA UPRAWNIONYCH MIESZKAŃCÓW

MOPR/ZP/341/34/2019

Kielce, dnia 31.12.2019 r.

INFORMACJA  O  WYNIKACH

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce informuje, że w dniu 30.12.2019 r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, pn. „USŁUGI W ZAKRESIE ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ DLA UPRAWNIONYCH MIESZKAŃCÓW”, numer postępowania: MOPR/ZP/341/34/2019.

 W postępowaniu wpłynęła 1 oferta.

Po dokonaniu otwarcia Zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 31.12.2019 r. o godz. 13:00.

(…)
(Pełny dokument w załączniku)

Skip to content