Profilaktyka, człowieku! – kampania społeczna Ministerstwa Zdrowia

Profilaktyka, człowieku! – kampania społeczna Ministerstwa Zdrowia

Myślisz, że prowadzisz zdrowy tryb życia?

A jak dużo czasu poświęcasz, aby zadbać o swoje zdrowie?

Słysząc o chorobach układu krążenia i układu oddechowego wydaje Ci się, że Ciebie problem ten nie dotyczy? – A czy na pewno wiesz, jak im zapobiegać? Może pora pomyśleć o swoim zdrowiu właśnie teraz i nie czekać, aż dopadnie Cię choroba.

 Ty patrzysz na to i wiesz, że mam rację. Ty też chcesz mieć rację, więc rób co trzeba i dbaj o siebie.

Chcesz wiedzieć więcej, wypełnij test!

„Profilaktyka, człowieku!” to akcja zorganizowana przez Ministerstwo Zdrowia. Kampania ma na celu przekonać Polaków do wykonywania profilaktycznych badań i wyrabiania nawyków, które pozytywnie wpływają na zdrowie.

Z jakich programów profilaktycznych dotyczących chorób układu oddechowego i chorób układu krążenia możesz skorzystać? Zapytaj swojego lekarza o możliwość skorzystania z badań w ramach programu profilaktycznego

I.  Programy ogólnopolskie realizowane przez Ministerstwo Zdrowia:

II.  Programy finansowane z funduszy europejskich

III.  Programy regionalne finansowane z funduszy europejskich– realizowane i planowane do realizacji w najbliższym czasie:

 • Program wczesnej diagnostyki chorób układu oddechowego dla pracowników zawodowo narażonych na działania pyłu zwłókniającego ( woj. świętokrzyskie)
 • Kompleksowa rehabilitacja pulmonologiczna w ramach profilaktyki wtórnej u osób w wieku aktywności zawodowej cierpiących na przewlekłe choroby układu oddechowego (CRD) (woj. świętokrzyskie)
 • Wczesna diagnostyka gruźlicy u mieszkańców województwa świętokrzyskiego z grup szczególnego ryzyka (woj. świętokrzyskie)
 • Program profilaktyczny wczesnego wykrywania gruźlicy (woj. wielkopolskie)
 • Program profilaktyki nadwagi i otyłości wśród uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego na lata 2017 – 2020 (woj. lubelskie)
 • Program polityki zdrowotnej wczesnego wykrywania i zapobiegania cukrzycy oraz jej powikłaniom wśród osób w wieku produkcyjnym, zamieszkujących teren województwa lubuskiego (woj. lubuskie)
 • Program wczesnego wykrywania i profilaktyki cukrzycy (woj. mazowieckie)
 • Program zapobiegający chorobom cywilizacyjnym w ramach nadwagi, otyłości i cukrzycy wśród mieszkańców województwa opolskiego (woj. opolskie)
 • Regionalny program przeciwdziałania nadwadze, otyłości i cukrzycy w województwie śląskim na lata 2017-2020 (woj. śląskie)
 • Program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka płuc (woj. wielkopolskie)
 • Program reedukacji otyłości u osób dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2018-2021 (woj. kujawsko-pomorskie)
 • Program wczesnego wykrywania nowotworów oskrzeli i płuc w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2018-2021 (woj. kujawsko-pomorskie)
 • Program wczesnego wykrywania tętniaka aorty klatki piersiowej i aorty brzusznej w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2018-2021 (woj. kujawsko-pomorskie)
 • Program wykrywania wad serca (woj. kujawsko-pomorskie)

Informacji na temat poszczególnych programów mogą udzielić punkty informacyjne odpowiednio w każdym województwie. Można je znaleźć poprzez portal funduszy europejskich: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

Więcej informacji:

Skip to content