XVII Świętokrzyskie Dni Profilaktyki

XVII Świętokrzyskie Dni Profilaktyki

Już po raz siedemnasty na terenie województwa świętokrzyskiego odbędą się Świętokrzyskie Dni Profilaktyki, których inicjatorem jest Wojewoda Świętokrzyski. Tegoroczne Świętokrzyskie Dni Profilaktyki organizowane są pod hasłem „Podajmy dłoń rodzinie”.

W dniu 15 maja 2019 w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach odbędzie się XXVII Konferencja naukowo‐szkoleniowa nt. „Rodzina polska w koncepcji odradzającego się państwa po 100 latach odzyskania niepodległości w 1918 roku”. W ramach tej konferencji zostaną także zorganizowane seminaria instruktażowe w zakresie tematyki:

  • Uzależnienia behawioralne. Oddziaływania integracyjne w oparciu o realizację programów resocjalizacyjnych, adresowanych do skazanych i ich rodzin. Praca ze sprawcą przemocy w rodzinie w oparciu o model DULUTH i ART. Znaczenie kultury fizycznej w obniżaniu agresji . Realizator: Areszt Śledczy w Kielcach.
  • Rola Policji w realizacji procedury „Niebieskie Karty”. Algorytmy postępowania kadry pedagogicznej w przypadku ujawnienia u uczniów czynów karalnych
    i występowania przejawów demoralizacji. Realizator: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach – Wydział Prewencji.
  • Prawne aspekty cyberprzemocy. Realizator: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach – Wydział Walki z Cyberprzestępczością.
  • Dziecko krzywdzone – procedura „Niebieskie Karty” w oświacie. Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach.
  • Metodyka pracy zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych, w ramach realizacji działań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie – spojrzenie superwizyjne. Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach.
  • Procedura sądowego kierowania na leczenie odwykowe. Rola kuratora sądowego. Realizator: Sąd Okręgowy w Kielcach.
  • Nowe Substancje Psychoaktywne – Dopalacze jako narkotyki XXI wieku. Realizator: Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji.

Organizatorzy zapraszają w dniu 15 maja 2019 r. do udziału w konferencji i seminariach instruktażowych. Zajęcia odbywać się będą w równoległych blokach w godz. 10–15. Możliwy jest udział jednej osoby w maksymalnie 2 instruktażach w ciągu dnia. Uczestnicy zajęć otrzymają stosowne certyfikaty udziału w seminarium.

Zapisy imienne na seminaria instruktażowe zostaną przeprowadzone on‐line w dniach 6–7 maja 2019 poprzez formularz rejestracji, który aktywny będzie od godziny 8.00 w dniu 6 maja do wyczerpania limitu miejsc:

Osoby zainteresowane udziałem informujemy, że konferencję poprzedzi Msza Św. pod przewodnictwem ks. dr Andrzeja Kalety – Biskupa Pomocniczego Diecezji Kieleckiej, Kościół pw. św. Franciszka z Asyżu w Kielcach, ul. Warszawska 33, godzina 9.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach zaprasza do korzystania z oferty profilaktycznej w ramach tegorocznych XVII Świętokrzyskich Dni Profilaktyki, zapoznaj się

 

 

Skip to content