Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że usługi w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 w miesiącu grudniu 2021 r. będą świadczone w dotychczasowym wymiarze godzin, czyli tak jak w miesiącu listopadzie 2021r. Jednocześnie wyjaśniamy, że usługi asystenckie w miesiącu grudniu zostaną częściowo sfinansowane ze środków własnych gminy.

Skip to content