Program „Wyrównywania różnic między regionami III” w 2022 roku

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, w imieniu Prezydenta Miasta Kielce, informuje, że w 2022 roku kontynuowana będzie kolejna zmieniona edycja programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”.

 

Obszary programu, które będą realizowane w 2022 r.:

1) obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

2) obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

3) obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

4) obszar D – likwidacja barier transportowych;

5) obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

6) obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;

7) obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wszystkie informacje dotyczące realizacji programu w 2022 roku (w tym: założenia programu, kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu, procedury, zasady) oraz formularze i załączniki są zamieszczone na stronie internetowej www.pfron.org.pl. Prosimy projektodawców o zapoznanie się z nimi.

Skip to content