Projekt „Wzmocnienie samodzielności obywateli Ukrainy”

Home / Programy i projekty finansowane z budżetu państwa / Projekt „Wzmocnienie samodzielności obywateli Ukrainy”

Projekt „Wzmocnienie samodzielności obywateli Ukrainy”
finansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Gmina Kielce/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach realizuje projekt pn. „Wzmocnienie samodzielności obywateli Ukrainy” finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków rezerwy Funduszu Pracy w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025

Głównym celem projektu jest aktywna integracja społeczna i kulturowa obywateli Ukrainy przebywających legalnie na terytorium Polski, którzy nie znają języka polskiego i zamieszkują na terenie miasta Kielce.

Proponowane formy wsparcia:

1) indywidualna diagnoza potrzeb i problemów integracyjnych,
2) wsparcie asystenta integracyjnego w kontaktach z instytucjami i w sytuacjach życia codziennego,
3) kurs języka polskiego z elementami orientacji kulturowej i społecznej dla osób dorosłych,
4) wsparcie tłumacza ukraińsko-polskiego,
5) specjalistyczne wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży,
6) specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży
7) opieka nad dzieckiem lub osobą zależną w czasie korzystania ze wsparcia,
8) wyżywienie podczas zajęć,
9) zapewnienie biletów komunikacji miejskiej,
10) wydarzenia integracyjne oparte o wymianę kulturową,
11) wyjazdy integracyjne pogłębiające orientację kulturowo- społeczną

Okres realizacji projektu

01.06.2022 r. – 31.12.2023 r.

Projekt skierowany jest do 302 obywateli Ukrainy w tym 120 osób dorosłych i 182 dzieci i młodzieży w wieku 5-17 lat, którzy:

1) zamieszkują/przebywają na terenie Gminy Kielce,
2) potrzebują wsparcia w różnych obszarach życia społecznego ze względu na różnice prawno-instytucjonalne;
3) nie znają języka polskiego;

Rekrutacja do projektu jest ciągła i trwa do grudnia 2023 r lub do wyczerpania miejsc.

Rekrutacja jest prowadzona w:

 • RO „Barwinek-Baranówek” Kielce, ul. Kołłątaja 4, II piętro
 • RO „Białogon” Kielce ul. Kołłątaja 4, II piętro
 • RO „Centrum” Kielce, ul. Warszawska 29, III piętro, lok. 9-10
 • RO „Czarnów” Kielce, ul. Piekoszowska 39
 • RO „Herby” Kielce, ul. 1 Maja 196, I piętro
 • RO „KSM” Kielce, ul. Ludwiki Wawrzyńskiej 20
 • RO „Os. Jagiellońskie” Kielce, ul. Sienkiewicza 68, I piętro
 • RO „Szydłówek” Kielce, ul. Miodowa 7
 • RO „Uroczysko” Kielce, ul. Gabrieli Zapolskiej 7
 • RO „Za Torami” Kielce, ul. 1 Maja 196, I piętro
 • RO „Śródmieście” Kielce, ul. Kościuszki 25, I piętro
 • Biurze Projektu, ul. Kołłątaja 4, 23, I piętro,

 

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNE

Biuro Projektu:

25-715 Kielce, ul. Kołłątaja 4, II piętro, pokój nr 23

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7:30–15:30

Osoba do kontaktu: Angelika Kielczyk tel. (41) 307 00 06, 790 288 966

e-mail: wsou@mopr.kielce.pl

Załączniki do pobrania:

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie w języku polskim,
 2. UA Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie w języku ukraińskim – Положення про набір та участь у проекті  
 3. Formularz rekrutacyjny dla osoby dorosłej / АНКЕТА РЕКРУТАЦІЙНА ДЛЯ ДОРОСЛИХ (dwujęzyczny)
 4. Formularz rekrutacyjny dla dzieci i młodzieży w wieku 5-17 lat / АНКЕТА ДЛЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ ВІД 5-17 РОКІВ (dwujęzyczny)
 5. Klauzula informacyjna RODO – Administrator MOPR
 6. UA Klauzula informacyjna RODO – Administrator MOPR w języku ukraińskim Інформаційне Положення RODO – Адміністратор MOPR
 7. Klauzula informacyjna RODO – Administrator MRiPS
 8. UA Klauzula informacyjna RODO – Administrator MRiPS w języku ukraińskim Інформаційне Положення RODO – Адміністратор MRiPS

 

Гміна Кельце/Міський Центр Допомоги Сім’ї в Кельце реалізує проект під назвою «ЗМІЦНЕННЯ ТА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ» за фінансування Міністерство Сім’ї та Соціальної Політики з резервних коштів Фонду праці в рамках програми Активізації Діяльності Іноземців на 2022–2025 роки.

Головною метою проекту є активна соціальна та культурна інтеграція українських громадян, які легально проживають у Польщі, які не володіють польською мовою та проживають у місті Кельце.

Форми підтримки:

1) Ідивідуалізована діагностика інтеграційних потреб і проблем

2) Підтримка асистента з інтеграції в контактах з установами та в повсякденних життєвих ситуаціях

3) Курс польської мови з елементами культурно-соціального спрямування для дорослих

4) Супровід українсько-польського перекладача

5) Спеціалізований психологічний супровід дітей та підлітків

6) Спеціалізовані терапевтичні заняття для дітей та підлітків

7) Догляд за дитиною або залежною особою під час користування підтримки

8) Харчування під час занять

9) Забезпечення квитками на громадський транспорт

10) Інтеграційні заходи на основі культурного обміну

11) Інтеграційні поїздки з поглибленням культурної та соціальної спрямованості

Термін реалізації проекту

01.06.2022 r. – 31.12.2023 r.

Проект розрахований на 302 громадян України, з них 120 дорослих та 182 дитини та підлітка віком 5-17 років які:

1) Проживають/знаходяться на території ґміни Кельце

2) Потребують підтримки в різних сферах суспільного життя через правові та інституційні відмінності

3) Не знають польської мови

УЧАСТЬ В ПРОЕКТІ ПОВНІСТЮ БЕЗКОШТОВНА

Набір на проект безперервний і триває до грудня 2023 року або поки немає вільних місць.

Набір проводиться в:

 • РO „Barwinek-Baranówek” Kielce, ul. Kołłątaja 4, II поверх
 • РO „Białogon” Kielce ul. Kołłątaja 4, II поверх
 • РO „Centrum” Kielce, ul. Warszawska 29, III поверх, прим. 9-10
 • РO „Czarnów” Kielce, ul. Piekoszowska 39
 • РO „Herby” Kielce, ul. 1 Maja 196, I поверх
 • РO „KSM” Kielce, ul. Ludwiki Wawrzyńskiej 20
 • РO „Os. Jagiellońskie” Kielce, ul. Sienkiewicza 68, I поверх
 • РO „Szydłówek” Kielce, ul. Miodowa 7
 • РO „Uroczysko” Kielce, ul. Gabrieli Zapolskiej 7
 • РO „Za Torami” Kielce, ul. 1 Maja 196, I поверх
 • РO „Śródmieście” Kielce, ul. Kościuszki 25, I поверх
 • Офіс Проектів, ul. Kołłątaja 4, каб. 23, I поверх

Додаток:

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie w języku polskim,
 2. UA Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie w języku ukraińskim – Положення про набір та участь у проекті  
 3. Formularz rekrutacyjny dla osoby dorosłej / АНКЕТА РЕКРУТАЦІЙНА ДЛЯ ДОРОСЛИХ (dwujęzyczny)
 4. Formularz rekrutacyjny dla dzieci i młodzieży w wieku 5-17 lat / АНКЕТА ДЛЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ ВІД 5-17 РОКІВ (dwujęzyczny)
 5. Klauzula informacyjna RODO – Administrator MOPR
 6. UA Klauzula informacyjna RODO – Administrator MOPR w języku ukraińskim Інформаційне Положення RODO – Адміністратор MOPR
 7. Klauzula informacyjna RODO – Administrator MRiPS
 8. UA Klauzula informacyjna RODO – Administrator MRiPS w języku ukraińskim Інформаційне Положення RODO – Адміністратор MRiPS

Kontakt:

Офіс Проектів:

25-715 Kielce, ul. Kołłątaja 4, II поверх, кабінет nr 23

Година праці: понеділок – п’ятниця 7:30–15:30

Контактна особа: Angelika Kielczyk (Анжеліка Кельчик) тел. 41 307 00 06, 790 288 966

e-mail: wsou@mopr.kielce.pl

 

Opracował: Dział Projektów, stan na dzień 22-08-2022

Skip to content