Projekt aktywizacji i wsparcia zawodowego osób z niepełnosprawnością „Pracujemy!”

Projekt aktywizacji i wsparcia zawodowego osób z niepełnosprawnością „Pracujemy!”

 

Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Rynek Pracy Otwarty, Działanie 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami, realizację projektu „Pracujemy!”, który jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnościami oraz wsparcie zawodowe osób już pracujących.

(…)

Więcej informacji w załącznikach:

Skip to content