Projekt „Nowe standardy pracy socjalnej – usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce”

Home / Projekt „Nowe standardy pracy socjalnej – usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce”

Projekt Nowe standardy pracy socjalnej – usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Efektywna pomoc

Komunikat z dnia 21.01.2021 r.

Ze względu na sytuację epidemiczną COVID-19 i związanymi z tym obostrzeniami szkolenia w ramach projektu „Nowe standardy pracy socjalnej – usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce” odbywać się będą zdalnie. 

Harmonogramy zajęć

1. Harmonogram przeprowadzenia szkolenia w zakresie zarządzania stresem w codziennej pracy w ramach projektu pn. „Nowe standardy pracy socjalnej – usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce”
2. Harmonogram przeprowadzenia szkolenia w zakresie radzenia sobie pracownika socjalnego w sytuacjach interwencji w pracy socjalnej w ramach projektu pn. „Nowe standardy pracy socjalnej – usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce”
3. Harmonogram przeprowadzenia szkolenia w zakresie oceny wiarygodności klientów przy realizacji zadań pracownika socjalnego w ramach projektu pn. „Nowe standardy pracy socjalnej – usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce”
4. Harmonogram przeprowadzenia szkolenia w zakresie pracy z niezmotywowanym klientem w ramach projektu pn. „Nowe standardy pracy socjalnej – usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce”
5. Harmonogram przeprowadzenia szkolenia w zakresie pracy socjalnej z osobami zaburzonymi psychicznie w ramach projektu pn. „Nowe standardy pracy socjalnej – usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce”
6. Harmonogram przeprowadzenia coachingu dla kadry kierowniczej w ramach projektu pn. „Nowe standardy pracy socjalnej – usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce”.pdf

Osoba odpowiedzialna za sporządzenie/aktualizację harmonogramów Radosław Malinowski, Dział Projektów

1. Harmonogram przeprowadzenia superwizji dla pracowników socjalnych w ramach projektu pn. „Nowe standardy pracy socjalnej – usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce”.pdf
2. Harmonogram przeprowadzenia coachingu dla kadry kierowniczej w ramach projektu pn. „Nowe standardy pracy socjalnej – usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce”.pdf
3. Harmonogram przeprowadzenia szkolenia w zakresie radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w obsłudze klienta w ramach projektu pn. „Nowe standardy pracy socjalnej – usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce”.pdf
4. Harmonogram przeprowadzenia szkolenia w zakresie negocjacji i mediacji w pomocy społecznej w ramach projektu pn. „Nowe standardy pracy socjalnej – usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce”.pdf
5. Harmonogram przeprowadzenia szkolenia w zakresie radzenia sobie pracownika socjalnego w sytuacjach interwencji w pracy socjalnej w ramach projektu pn. „Nowe standardy pracy socjalnej – usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce”.pdf
6. Harmonogram przeprowadzenia szkolenia w zakresie oceny wiarygodności klientów przy realizacji zadań pracownika socjalnego w ramach projektu pn. „Nowe standardy pracy socjalnej – usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce”.pdf
7. Harmonogram przeprowadzenia szkolenia w zakresie pracy socjalnej z osobami zaburzonymi psychicznie w ramach projektu pn. „Nowe standardy pracy socjalnej – usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce”.pdf
8. Harmonogram przeprowadzenia szkolenia w zakresie pracy z niezmotywowanym klientem w ramach projektu pn. „Nowe standardy pracy socjalnej – usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce”.pdf
9. Harmonogram przeprowadzenia szkolenia w zakresie praktycznych wskazówek z zakresu przepisów prawa do wykorzystania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia w ramach projektu pn. „Nowe standardy pracy socjalnej – usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce”.pdf
10. Harmonogram przeprowadzenia szkolenia w zakresie prawidłowego postępowania z klientem zgłaszającym się po pomoc do ośrodka pomocy społecznej w ramach projektu pn. „Nowe standardy pracy socjalnej – usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce”.pdf

Osoba odpowiedzialna za sporządzenie/aktualizację harmonogramów Radosław Malinowski, Dział Projektów Strukturalnych

1. Harmonogram przeprowadzenia superwizji dla pracowników socjalnych w ramach projektu pn. „Nowe standardy pracy socjalnej – usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce”.pdf
2. Harmonogram przeprowadzenia coachingu dla kadry kierowniczej w ramach projektu pn. „Nowe standardy pracy socjalnej – usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce”.pdf
3. Harmonogram przeprowadzenia szkolenia w zakresie radzenia sobie pracownika socjalnego w sytuacjach interwencji w pracy socjalnej w ramach projektu pn. „Nowe standardy pracy socjalnej – usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce”.pdf
4. Harmonogram przeprowadzenia szkolenia w zakresie postępowania administracyjnego w pracy ośrodka pomocy społecznej w ramach projektu pn. „Nowe standardy pracy socjalnej – usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce”.pdf
5. Harmonogram przeprowadzenia szkolenia w zakresie negocjacji i mediacji w pomocy społecznej w ramach projektu pn. „Nowe standardy pracy socjalnej – usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce”.pdf
6. Harmonogram przeprowadzenia szkolenia w zakresie oceny wiarygodności klientów przy realizacji zadań pracownika socjalnego w ramach projektu pn. „Nowe standardy pracy socjalnej – usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce”.pdf
7. Harmonogram przeprowadzenia szkolenia w zakresie postępowania w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach projektu pn. „Nowe standardy pracy socjalnej – usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce”.pdf
8. Harmonogram przeprowadzenia szkolenia w zakresie pracy socjalnej z osobami zaburzonymi psychicznie w ramach projektu pn. „Nowe standardy pracy socjalnej – usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce”.pdf
9. Harmonogram przeprowadzenia szkolenia w zakresie pracy z niezmotywowanym klientem w ramach projektu pn. „Nowe standardy pracy socjalnej – usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce”.pdf
10. Harmonogram przeprowadzenia szkolenia w zakresie praktycznych wskazówek z zakresu przepisów prawa do wykorzystania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia w ramach projektu pn. „Nowe standardy pracy socjalnej – usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce”.pdf
11. Harmonogram przeprowadzenia szkolenia w zakresie prawidłowego postępowania z klientem zgłaszającym się po pomoc do ośrodka pomocy społecznej w ramach projektu pn. „Nowe standardy pracy socjalnej – usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce”.pdf
12. Harmonogram przeprowadzenia szkolenia w zakresie rozdzielenia pracy socjalnej od postępowań administracyjnych w sprawie przyznawania świadczeń z pomocy społecznej w ramach projektu pn. „Nowe standardy pracy socjalnej – usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce”.pdf
13. Harmonogram przeprowadzenia szkolenia w zakresie radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w obsłudze klienta w ramach projektu pn. „Nowe standardy pracy socjalnej – usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce”.pdf
14. Harmonogram przeprowadzenia szkolenia w zakresie wymogów nowego modelu dot. wypracowania zakresu i sposobu wdrożenia zmiany polegającej na rozdzieleniu pracy socjalnej od pracy administracyjnej w ramach projektu pn. „Nowe standardy pracy socjalnej – usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce”.pdf
15. Harmonogram przeprowadzenia szkolenia w zakresie zarządzania stresem w codziennej pracy w ramach projektu pn. „Nowe standardy pracy socjalnej – usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce”.pdf
16. Harmonogram przeprowadzenia szkolenia dla kadry kierowniczej dotyczącego założeń związanych z planowaną zmianą organizacyjną polegającą na rozdzieleniu pracy socjalnej od pracy administracyjnej zgodnie z „Modelem realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu” w ramach projektu pn. „Nowe standardy pracy socjalnej – usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce”.pdf
17. Harmonogram przeprowadzenia szkolenia dla pracowników socjalnych z zakresu zmiany organizacyjnej ukierunkowanej na oddzielenie pracy socjalnej od czynności administracyjnych w ramach projektu pn.. „Nowe standardy pracy socjalnej – usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce”.pdf
18. Harmonogram przeprowadzenia szkolenia dla pracowników socjalnych z zakresu zmiany organizacyjnej ukierunkowanej na oddzielenie pracy socjalnej od czynności administracyjnych w ramach projektu pn.. „Nowe standardy pracy socjalnej – usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce”.pdf
19. Harmonogram przeprowadzenia szkolenia w zakresie zarządzania stresem w codziennej pracy w ramach projektu pn. „Nowe standardy pracy socjalnej – usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce”.pdf

Okres realizacji projektu

 • 01.09.2019–28.02.2021

Uczestnicy projektu 219 pracowników MOPR w tym 143 pracowników socjalnych.

Celem projektu jest

 • wdrożenie modelowej struktury organizacyjnej w Dziale ds. Bezdomności i Rejonie Opiekuńczym „Za Torami” poprzez wprowadzenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu procedury administracyjnej przyznawania świadczeń pomocy społecznej od pracy socjalnej i świadczenia usług, zgodnie z art. 110a u.p.s w oparciu o Zasady wdrażania usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

Efekty wdrożenia projektu

 • optymalizacja wykorzystania potencjału pracowników socjalnych,
 • poprawa jakości obsługi klientów MOPR,
 • sukcesywne przygotowanie do wprowadzenia elektronicznego wywiadu środowiskowego,
 • podniesienie kompetencji zawodowych pracowników,
 • zwiększenie skuteczności profilaktyki i pracy socjalnej wobec osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • podniesienie jakości infrastruktury technicznej obiektów i stanowisk pracy.

Rekrutacja do projektu

 • wrzesień–październik 2019 r.

Wszystkie formy wsparcia w projekcie są bezpłatne.

Załączniki do pobrania

1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Nowe standardy pracy socjalnej – usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce”.pdf
2. Załącznik nr 1a – Formularz rekrutacyjny dla pracowników socjalnych.pdf
3. Załącznik nr 1b – Formularz rekrutacyjny dla kadry kierowniczej.pdf
4. Załącznik nr 1c – Formularz rekrutacyjny dla pracowników biurowych.pdf
5. Załącznik nr 1d – Formularz rekrutacyjny dla pozostałych pracowników.pdf
6. Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu.pdf
7. Załącznik nr 4 – Umowa uczestnictwa w projekcie.pdf

Archiwum załączniki do pobrania

Kontakt

Dział Projektów Strukturalnych Biuro projektu: 25–715 Kielce, ul. Kołłątaja 4, II piętro, pok. 21 Godziny pracy: poniedziałek 8–16, wtorek–piątek 7:30–15:30 Osoba do kontaktu: Radosław Malinowski, tel. 41 307 00 05, e-mail: r.malinowski@mopr.kielce.pl

Komunikat z dnia 12.11.2020 r.

Ze względu na sytuację epidemiczną COVID-19 i związanymi z tym obostrzeniami, „Szkolenie z zakresu zarządzania stresem w codziennej pracy” nie odbędzie się w zaplanowanych terminach tj. 17, 18, 19, 20.11.2020 r. Nowy harmonogram szkolenia zostanie umieszczony na stronie niezwłocznie po ustaleniu..

Komunikat z dnia 21.10.2020 r.

Ze względu na sytuację epidemiczną związaną z COVID-19, „Szkolenie w zakresie pracy z niezmotywowanym klientem” nie odbędzie się w zaplanowanym terminie tj. 21,22,28,29.10.2020 r. Nowy harmonogram szkolenia zostanie umieszczony na stronie niezwłocznie po ustaleniu..

Okres realizacji projektu

 • 01.09.2019–28.02.2021

Uczestnicy projektu 219 pracowników MOPR w tym 143 pracowników socjalnych.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskie: 899 977,86 zł

Celem projektu jest

 • wdrożenie modelowej struktury organizacyjnej w Dziale ds. Bezdomności i Rejonie Opiekuńczym „Za Torami” poprzez wprowadzenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu procedury administracyjnej przyznawania świadczeń pomocy społecznej od pracy socjalnej i świadczenia usług, zgodnie z art. 110a u.p.s w oparciu o Zasady wdrażania usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

Efekty wdrożenia projektu

 • optymalizacja wykorzystania potencjału pracowników socjalnych,
 • poprawa jakości obsługi klientów MOPR,
 • sukcesywne przygotowanie do wprowadzenia elektronicznego wywiadu środowiskowego,
 • podniesienie kompetencji zawodowych pracowników,
 • zwiększenie skuteczności profilaktyki i pracy socjalnej wobec osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • podniesienie jakości infrastruktury technicznej obiektów i stanowisk pracy.

Rekrutacja do projektu

 • wrzesień–październik 2019 r.

Komunikat

W przypadku wystąpienia wolnych miejsc przewiduje się przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej.

Wszystkie formy wsparcia w projekcie są bezpłatne.

Załączniki do pobrania

1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Nowe standardy pracy socjalnej – usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce”.pdf
2. Załącznik nr 1a – Formularz rekrutacyjny dla pracowników socjalnych.pdf
3. Załącznik nr 1b – Formularz rekrutacyjny dla kadry kierowniczej.pdf
4. Załącznik nr 1c – Formularz rekrutacyjny dla pracowników biurowych.pdf
5. Załącznik nr 1d – Formularz rekrutacyjny dla pozostałych pracowników.pdf
6. Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu.pdf
7. Załącznik nr 4 – Umowa uczestnictwa w projekcie.pdf

Kontakt

Dział Projektów
Biuro projektu: 25–715 Kielce, ul. Kołłątaja 4, II piętro, pok. 21
Godziny pracy: poniedziałek 8–16, wtorek–piątek 7:30–15:30
Osoba do kontaktu: Radosław Malinowski, tel. 41 307 00 05, e-mail: r.malinowski@mopr.kielce.pl

Opracował: Radosław Malinowski, Dział Projektów, stan na dzień 03-02-2021

Skip to content