Projekt “#Bank Dobrych Serc Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach”

Home / Projekty finansowane z innych źródeł / Projekt “#Bank Dobrych Serc Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach”

 

Projekt “#Bank Dobrych Serc Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach”
realizowany w partnerstwie z Fundacją PKO Banku Polskiego

 

Beneficjenci projektu:

Mieszkańcy Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

Cel projektu:

Podniesienie standardu Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kielcach przy ul. Słonecznej 9 poprzez zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych – zakup mebli kuchennych

Termin realizacji projektu: do dnia 31 grudnia 2023 r.

Więcej informacji udzieli: Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kielcach

Opracował: Dział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych, stan na dzień 27-11-2023

Skip to content